Při objednání izolace rodinného domu (s izolovanou plochou nad 150m2) máte od nás energetzický štítek pro vícepodlažní dům v hodnotě 4.490,-Kč v elektronické podobě ZDARMA.

Více informací>>

 

Zateplete Váš dům inteligentní pěnou a investice vložené do této izolace Vám vydělá více než úroky v bance.

Více informací>>

Inteizol

Měkká
izolační
pěna
Tvrdá
izolační
pěna
Hydroizolace
polyurea
Foukaná
izolace

Interaktivní dům

Pro výběr správného typu izolace prosím klikněte na bod domu, který plánujete izolovat - zobrazí se Vám vhodné a maximálně efektivní řešení izolace.

Produkty

Měkká izolační pěna

S výrobou/dodáváním kvalitních izolačních systémů na bázi polyuretanové pěny máme již více než 15 let zkušeností. Kvalita a šíře využití stříkané pěnové izolace nesnese s ostatními izolačními materiály srovnání – naše společnost navíc dodává a aplikuje hned několik typů izolačních systémů (různé technické parametry, hustota apod.), pročež můžeme nabídnout specifický produkt a tím reagovat na každý požadavek a každé použití. Naše izolační systémy byly vyvíjeny tak, aby mohly vedle vynikajících tepelně - izolačních parametrů poskytovat i specifické fyzikální a mechanické vlastnosti pro každou aplikaci.

Tvrdá izolační pěna

Injektážní systémy TECNOFOAM jsou dvousložkové systémy vytvořené speciálně pro tepelnou a akustickou izolaci ve stavebnictví a v průmyslu. V rámci našich injektážních systémů, na rozdíl od pěn vytvářených na základě použití rozpouštědel s nízkým bodem varu, zůstává součinitel tepelného přenosu nezměněný od okamžiku nanesení produktu po celou dobu jeho životnosti. Injektážní systémy TECNOFOAM po aplikaci neuvolňují žádné škodlivé látky pro životní prostředí - neobsahují žádné agresivní a zdraví škodlivé vláknité materiály nebo jiné složky. Vzhledem k tomu, že se v rámci injektážních systémů používá jako vyfukovací činidlo voda, neobsahují skleníkové plyny ani látky poškozující ozonovou vrstvu - HFC (fluoruhlovodíky) , HCFC (hydrochlorofluorouhlovodíky), VOC (těkavé organické látky) apod.

Hydroizolace polyurea

V některých případech je potřeba chránit polyuretanovou pěnu (izolační systém) před působením vnějších vlivů, které by ji mohly poškodit či nepříznivě ovlivnit její technické parametry.

Foukaná izolace

Epoxidové podlahy

Průmyslové podlahové nátěry TECNOFLOOR jsou určeny do nejnáročnějších podmínek s častým a intenzivním použitím. Zatížení a namáhání, kterým jsou odolné podlahy každý den vystaveny, v kombinaci s bezpečnostními, zdravotními a hygienickými normami, které musejí plnit, nás motivovaly k zahájení dlouhodobého výzkumu, na jehož základě jsme vyvinuli tuto řadu podlahových řešení ideálních pro každé použití vyžadující trvanlivou, odolnou a vizuálně zajímavou povrchovou úpravu.

Rychlý kontakt: +420 603 425 347

Novinky

Izolace Technofoam G-2008

Polyuretanová pěna se nástřikovou hustotou 8 kg/m3., je nejlepší volba tepelné izolace budov. Byla vyvinuta zejména pro vzduchovou klimatizaci a tepelnou izolaci obytných budov.

Jaký je rozdíl mezi tvrdou a měkkou izolační pěnou?

Rozdíl mezi tvrdou a měkkou izolační pěnou je v hustotě a struktuře a také po nástřiku každá izolační pěna expanduje jinak.


Epoxidové podlahy

Aktuální nabídka kvalitních epoxidových podlah TECNOFLOOR.


Hydroizolace teras a balkónů

Hydroizolace teras a balkónů
 
 

Úspora energie

Stříkaná pěnová izolace představuje dlouhodobou finanční úsporu spojenou s výdaji za energie. Výdaje za energie spojené s vytápěním či klimatizací objektu znamenají v kontextu současných cen energií nezřídka kdy jednu z největších položek a je proto maximálně žádoucí kalkulovat z dlouhodobého hlediska. Byť je pořizovací cena stříkané izolace vyšší než cena např. izolační vaty, její dlouhodobě neměnné parametry činí z této investice investici rentabilní. Každý, kdo někdy odkryl např. sádrokarton, za který byla někdy v minulosti aplikována izolační vata (která navíc přišla např. do kontaktu s vodou) ví, kolik tepla/financí během topné sezóny zaplatil zbytečně. Izolujte/investujte jednou, spořte dlouhodobě.

Čtěte více

Rychlá a čistá aplikace

Aplikace stříkané pěnové izolace je velmi rychlá a extrémně čistá. Např. kompletní izolaci bytu vyhotovíme během několika hodin, což je v porovnání s použitím jiných typů izolací nesrovnatelně rychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že využíváme i injektážní izolační systémy není vždy nutná ani demontáž stávajících stavebních konstrukcí v rámci objektu – jednoduše navrtáme malé otvory, jimiž aplikujeme izolační pěnu - izolační materiál po několika sekundách nabývá na objemu a vyplní všechny dutiny, poté se vyvrtané otvory jednoduše zacelí.

Čtěte více

Stálé vlastnosti

Stříkaná pěnová izolace disponuje neměnnými parametry, které zaručují její izolační vlastnosti v požadované kvalitě po dlouhou dobu. Kvalitní stříkaná izolace je především racionální investice do budoucna. Izolační vlastnosti všech ostatních typů izolací ztrácejí v průběhu času na kvalitě a po několika málo letech plní svoji funkci pouze minimálně, což stojí majitele objektu nemalé finanční prostředky. Stálé parametry by měly být při výběru izolačního materiálu limitujícím faktorem.

Čtěte více

Dokonalá těsnost

Stříkaná pěnová izolace představuje dokonalou vzduchovou a zvukovou izolaci. Během chladného období udržuje v objektu teplý/ohřátý vzduch a v průběhu období letního šetří náklady spojené s klimatizací objektu. Stříkaná pěnová izolace dokonale utěsní i všechna těžce dostupná místa, která by v případě použití jiných izolačních materiálů představovala prostory, kudy uniká teplo. Stříkaná izolace dokonale těsní, přilne ke všem typům povrchů a dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu.

Čtěte více

Zdravé bydlení

Stříkaná pěnová izolace významným způsobem napomáhá zdravému bydlení a její aplikaci ocení zejména jedinci s dýchacími problémy a alergiemi. V jejím rámci se nevytváří prostor pro pohyb a množení mikroorganismů vytvářejících nezdravé životní prostředí. Díky neměnným parametrům a stálým vlastnostem je kvalita izolace v kontextu zdraví rovněž dlouhodobě neměnná. Každý kdo má zkušenost s demontáží starší izolace např. ze skelné či minerální vaty tyto jedinečné vlastnosti jistě ocení.

Čtěte více
 

(C) Inteizol 2012
Všechna práva vyhrazena