Při objednání izolace rodinného domu (s izolovanou plochou nad 150m2) máte od nás energetzický štítek pro vícepodlažní dům v hodnotě 4.490,-Kč v elektronické podobě ZDARMA.

Více informací>>

 

Zateplete Váš dům inteligentní pěnou a investice vložené do této izolace Vám vydělá více než úroky v bance.

Více informací>>

Inteizol

Měkká
izolační
pěna
Tvrdá
izolační
pěna
Hydroizolace
polyurea
Foukaná
izolace

Interaktivní dům

Pro výběr správného typu izolace prosím klikněte na bod domu, který plánujete izolovat - zobrazí se Vám vhodné a maximálně efektivní řešení izolace.

Hydroizolace TECNOCOAT P-2049-T - 100% POLYUREA

Tekutá membrána, vodotěsná a ochranná

Co je TECNOCOAT?

 • TECNOCOAT je dvou složková polymočovinová membrána, 100% pevná a nepoškozující životní prostředí, 100 % vodotěsná, chránící povrch před opotřebením a korozí.
 • Díky své vysoké přilnavosti k různým podkladovým materiálům umožňuje bezpečný a trvalý styk s povrchem, čímž jej udržuje bez rzi nebo koroze, přičemž povrchová úprava může být neklouzavá a v několika barvách.
 • TECNOCOAT je extrémně trvanlivý díky svým mechanickým vlastnostem a chemickým charakteristikám. Tento vysoce odolný povlak snáší také poškození, k němuž by mohlo dojít vlivem různých kyselých a zásaditých chemikálií a ropných produktů,
 • Má vynikající chování a je mikrobiologicky stabilní, snadno se čistí a je schopen utěsňovat spoje a rohy.
 • Všechny tyto vlastnosti činí z výrobku TECNOCOAT srovnávací etalon z hlediska utěsňování a zajištění vodotěsnosti, což jej jasně odlišuje od všech dříve známých výrobků.

Vlastnosti výrobku

 • Kopíruje nepravidelnosti všech typů při zachování kvalitativních vlastností.
 • Odolný vůči oděru, stlačení ...
 • Membrána bez spojů a s maximální pružností – prodloužení až 600 %.
 • Může být pigmentován podle požadavků zákazníka.
 • 100 % pevnost.
 • Rozsah provozních teplot od -40 ºC do +180 ºC.
 • Může být nanášen v jakékoliv tloušťce a v jedné vrstvě.
 • Certifikován pro pitnou vodu Applus
 • Vysoká hustota a těsnost.
 • Bez obsahu ředidel.
 • Odolný vůči kyselinám a zásadám.
 • Použitelný na jakýkoliv podklad.
 • Odolný vůči otěru a opotřebení.
 • Doba schnutí 4 sekundy, lze používat za 12 hodin.
 • Dobrá chemická odolnost.
 • Vynikající skladovací stálost, stabilní při nízkých teplotách.
 • Odolný vůči sazím.
 • Značka kvality CE.

Hlavní použití

Vlastnosti výrobku TECNOCOAT z něj činí ideální výrobek pro použití, při nichž je velmi důležitá vodotěsnost, ochrana a odolnost.

Nekonečné barevné možnosti jsou značnou výhodou při použití, kde hraje významnou úlohu estetické hledisko.

 • Vodotěsnost a korozní ochrana na oceli, betonu a mnoha jiných površích
 • Ochranné povlaky
 • Obložení zásobních nádrží (certifikováno pro pitnou vodu)
 • Povrchy mostů
 • Obložení
 • Chodníky, lávky a balkóny
 • Dlážděné plochy a parkoviště
 • Průmyslová a výrobní zařízení
 • Elektrárny
 • Rybochovná hospodářství
 • Kanalizace
 • Petrochemický průmysl
 • Stavba lodí
 • Vozidla

Porovnání výrobku TECNOCOAT, epoxidů a polyuretanů

POLYURETAN EPOXID TECNOCOAT P-2049
Doba práce Pomalá Pomalá Rychlá, 3 sekundy
Citlivost na vlhkost Ano Ano Ne
Prodloužení 80 % Sklon ke křehkosti
342 %
Barevná stálost Střední, žloutne Střední, žloutne
Průměrné aromatické látky
Odolnost vůči oděru Průměrná
Dobrá
Vynikající
Pevnost v tahu Dobrá
Dobrá
Vynikající
Chemická odolnost Dobrá
Dobrá
Vynikající
Vhodné pro potraviny Ne
Ano
Ano
Teplotní odolnost -30 °C - +140 °C
-20 °C - +110 °C
-40 °C - +180 °C
Požární odolnost -
-
Samozhášecí
Trvanlivost Dobrá
Běžná Vynikající
Bez COV Ne
Ne
Ano

Osvědčení

Certifikováno pro styk s pitnou vodou

Osvědčení  Applus pro výrobek TECNOCOAT P-2049 osvědčuje, že je tento materiál z hlediska analyzovaných parametrů v souladu s požadavky Královského výnosu č. 140/2003.

Dále uvádí, že nedochází k chemické reakci výrobku do 20 ppm chloru, a tedy z hlediska tohoto parametru tento výrobek splňuje požadavky Královského výnosu č. 140/2003.

Certifikace ETA - Evropské technické schválení

Tento dokument je ze své definice příznivým technickým posouzením vhodnosti výrobku pro určené použití na základě shody se základními požadavky na práce, pro které se tento výrobek používá. TECNOCOAT má osvědčení ETA.

Datový list výrobku TECNOCOAT P-2049

Popis

Polyurea TECNOCOAT P-2049 (100 % čistá) je vyvinuta jako jeden povlak a je vhodná pro zajištění vodotěsnosti a utěsnění obecně. Polyurea TECNOPOL je vyvinuta s vysoce výhodnými vlastnostmi, které jsou popsány níže.

Doporučená použití

Pro zajištění vodotěsnosti a ochrany:

 • Zastřešených teras, balkónů a přístřešků.
 • Nádrží na pitnou vodu (certifikováno pro pitnou vodu)
 • Zavlažovacích kanálů.
 • Mostních plošin a cementových materiálů
 • Tenkých kovových střech nebo azbestového cementu.
 • Cementových nebo sádrových desek.
 • Sportovišť a stadionů.
 • Stěn pod zemí.
 • Těžkého oplechování
 • Prvků pokrytých lepeným povlakem
 • Stěn pod zemí
 • Střešních zahrad

Barvy

Označení Barva
P-2049.1 tmavě šedá
P-2049.2 černá
P-2049.3 šedá
P-2049.4 červená

Technické údaje

VlastnostiSložka ASložka B
Měrná hmotnost 1,11 1,09
Viskozita mPas (cp) 900 465
Skladování (bez otevření) Max. 12 měsíců Max. 12 měsíců
Směšovací poměr - hmotnostní: 100 102
Směšovací poměr - objemový: 100 100

Vlastnosti (mícháno zařízením Reactor EXP-2)

VlastnostiHodnotaVýsledekMetoda
Hustota kg/m3 900 BS 4370 PART 1 MET. 2
Pevnost v tahu MPa 17 ISO 527
Prodloužení při přetržení % 342 ISO 527
Tvrdost (roh A) 90 DIN 53.505
Tvrdost (roh D) 50 DIN 53.505
Mez pevnosti 35 DIN EN ISO 6383-1
Doba zgelovatění Přibl. 3 až 5 sekund
Doba do ztráty lepivosti Přibl. 60 až 120 sekund
Doba do vytvrzení 12 hodin
Obsah pevných částic > 100 %
Pevnost v tahu 15 N/mm2
Odolnost proti požáru Samozhášecí
Chemická odolnost Odolný vůči mnoha chemikáliím (viz tabulku s testy)
Tepelná odolnost Chová se konzistentně při teplotách od -40 ºC do +180 ºC

Rychlý kontakt: +420 603 425 347

Novinky

Izolace Technofoam G-2008

Polyuretanová pěna se nástřikovou hustotou 8 kg/m3., je nejlepší volba tepelné izolace budov. Byla vyvinuta zejména pro vzduchovou klimatizaci a tepelnou izolaci obytných budov.

Jaký je rozdíl mezi tvrdou a měkkou izolační pěnou?

Rozdíl mezi tvrdou a měkkou izolační pěnou je v hustotě a struktuře a také po nástřiku každá izolační pěna expanduje jinak.


Epoxidové podlahy

Aktuální nabídka kvalitních epoxidových podlah TECNOFLOOR.


Hydroizolace teras a balkónů

Hydroizolace teras a balkónů
 
 

Úspora energie

Stříkaná pěnová izolace představuje dlouhodobou finanční úsporu spojenou s výdaji za energie. Výdaje za energie spojené s vytápěním či klimatizací objektu znamenají v kontextu současných cen energií nezřídka kdy jednu z největších položek a je proto maximálně žádoucí kalkulovat z dlouhodobého hlediska. Byť je pořizovací cena stříkané izolace vyšší než cena např. izolační vaty, její dlouhodobě neměnné parametry činí z této investice investici rentabilní. Každý, kdo někdy odkryl např. sádrokarton, za který byla někdy v minulosti aplikována izolační vata (která navíc přišla např. do kontaktu s vodou) ví, kolik tepla/financí během topné sezóny zaplatil zbytečně. Izolujte/investujte jednou, spořte dlouhodobě.

Čtěte více

Rychlá a čistá aplikace

Aplikace stříkané pěnové izolace je velmi rychlá a extrémně čistá. Např. kompletní izolaci bytu vyhotovíme během několika hodin, což je v porovnání s použitím jiných typů izolací nesrovnatelně rychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že využíváme i injektážní izolační systémy není vždy nutná ani demontáž stávajících stavebních konstrukcí v rámci objektu – jednoduše navrtáme malé otvory, jimiž aplikujeme izolační pěnu - izolační materiál po několika sekundách nabývá na objemu a vyplní všechny dutiny, poté se vyvrtané otvory jednoduše zacelí.

Čtěte více

Stálé vlastnosti

Stříkaná pěnová izolace disponuje neměnnými parametry, které zaručují její izolační vlastnosti v požadované kvalitě po dlouhou dobu. Kvalitní stříkaná izolace je především racionální investice do budoucna. Izolační vlastnosti všech ostatních typů izolací ztrácejí v průběhu času na kvalitě a po několika málo letech plní svoji funkci pouze minimálně, což stojí majitele objektu nemalé finanční prostředky. Stálé parametry by měly být při výběru izolačního materiálu limitujícím faktorem.

Čtěte více

Dokonalá těsnost

Stříkaná pěnová izolace představuje dokonalou vzduchovou a zvukovou izolaci. Během chladného období udržuje v objektu teplý/ohřátý vzduch a v průběhu období letního šetří náklady spojené s klimatizací objektu. Stříkaná pěnová izolace dokonale utěsní i všechna těžce dostupná místa, která by v případě použití jiných izolačních materiálů představovala prostory, kudy uniká teplo. Stříkaná izolace dokonale těsní, přilne ke všem typům povrchů a dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu.

Čtěte více

Zdravé bydlení

Stříkaná pěnová izolace významným způsobem napomáhá zdravému bydlení a její aplikaci ocení zejména jedinci s dýchacími problémy a alergiemi. V jejím rámci se nevytváří prostor pro pohyb a množení mikroorganismů vytvářejících nezdravé životní prostředí. Díky neměnným parametrům a stálým vlastnostem je kvalita izolace v kontextu zdraví rovněž dlouhodobě neměnná. Každý kdo má zkušenost s demontáží starší izolace např. ze skelné či minerální vaty tyto jedinečné vlastnosti jistě ocení.

Čtěte více
 

(C) Inteizol 2012
Všechna práva vyhrazena