Při objednání izolace rodinného domu (s izolovanou plochou nad 150m2) máte od nás energetzický štítek pro vícepodlažní dům v hodnotě 4.490,-Kč v elektronické podobě ZDARMA.

Více informací>>

 

Zateplete Váš dům inteligentní pěnou a investice vložené do této izolace Vám vydělá více než úroky v bance.

Více informací>>

Inteizol

Měkká
izolační
pěna
Tvrdá
izolační
pěna
Hydroizolace
polyurea
Foukaná
izolace

Foukaná izolace Vatizol

Komplexním zateplením domu lze snížit náklady na vytápění až o 50 %. Návratnost prostředků do 5 let.

VATIZOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.

Vatizol - text

Pomocí aplikačního stroje se zafoukává suchou metodou do volných i uzavřených prostor, při zateplování  provětrávaných fasád systému ES EKOCELL SIDING, se speciální tryskou se provádí zateplovací a akustický nástřik s pojivem a vodní mlhou pro průmyslové i jiné stavby. Metody zafoukávání i nástřiku jsou jednoduché, rychlé a efektivní, bez nutnosti rozebírat části staveb, likvidovat celé plochy nebo jinak zasahovat do konstrukce.

Má velmi dobré izolační a akustické vlastnosti, potřebné protipožární parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům, není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky, kvalitně vyplní veškerá zákoutí konstrukcí, aplikace je rychlá, efektivní, bez většího narušení života v objektu.

Vatizol - aplikace 1 Vatizol - aplikace 2

Zákazníkům je dodáván ve stlačené formě v igelitových balících o rozměru 60x40x33 cm o hmotnosti 12,5 kg,při strojní aplikaci se izolace opětovně načechrá. Dopravovat lze jednotlivé balíky, po dohodě i na paletách, dopravní prostředky musí být kryté. Výrobky je nutné skladovat v suchých prostorách bez povětrnostních vlivů.

ParametrHodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál 0,039-0,042 W/m.K
Nástřik s pojivem 0,042 W/m. K
Měrná tepelná kapacita Cd 1920 J/kg.K
Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R 2,564 m2.K/W
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R 5,1 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U 0,2 W/m2.K
Faktor difúzního odporu (obecně) 1,1-3
Objemová hmotnost - volné foukání na vodorovnou plochu 30–55 kg/m3
Objemová hmotnost - objemové plnění
30–65 kg/m3
Objemová hmotnost - nástřik s pojivem
40–90 kg/m3
Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 - 90 % cca 15% hmotnosti
Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu 10-15% v závislosti na tloušťce
Objemové plnění 0 %
Reakce na oheň - suchý materiál třída reakce B–s1
Reakce na oheň - nástřik s pojivem
třída reakce B–s1, d0
Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) nedochází
Index šíření plamene is nedochází k šíření plamene

Nákresy montáží - foukaná izolace Vatizol >>

Foukaná izolace - možnosti aplikace a úspory >>

Certifikáty a soubory ke stažení - foukaná izolace Vatizol

Úspora energie

Stříkaná pěnová izolace představuje dlouhodobou finanční úsporu spojenou s výdaji za energie. Výdaje za energie spojené s vytápěním či klimatizací objektu znamenají v kontextu současných cen energií nezřídka kdy jednu z největších položek a je proto maximálně žádoucí kalkulovat z dlouhodobého hlediska. Byť je pořizovací cena stříkané izolace vyšší než cena např. izolační vaty, její dlouhodobě neměnné parametry činí z této investice investici rentabilní. Každý, kdo někdy odkryl např. sádrokarton, za který byla někdy v minulosti aplikována izolační vata (která navíc přišla např. do kontaktu s vodou) ví, kolik tepla/financí během topné sezóny zaplatil zbytečně. Izolujte/investujte jednou, spořte dlouhodobě.

Čtěte více

Rychlá a čistá aplikace

Aplikace stříkané pěnové izolace je velmi rychlá a extrémně čistá. Např. kompletní izolaci bytu vyhotovíme během několika hodin, což je v porovnání s použitím jiných typů izolací nesrovnatelně rychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že využíváme i injektážní izolační systémy není vždy nutná ani demontáž stávajících stavebních konstrukcí v rámci objektu – jednoduše navrtáme malé otvory, jimiž aplikujeme izolační pěnu - izolační materiál po několika sekundách nabývá na objemu a vyplní všechny dutiny, poté se vyvrtané otvory jednoduše zacelí.

Čtěte více

Stálé vlastnosti

Stříkaná pěnová izolace disponuje neměnnými parametry, které zaručují její izolační vlastnosti v požadované kvalitě po dlouhou dobu. Kvalitní stříkaná izolace je především racionální investice do budoucna. Izolační vlastnosti všech ostatních typů izolací ztrácejí v průběhu času na kvalitě a po několika málo letech plní svoji funkci pouze minimálně, což stojí majitele objektu nemalé finanční prostředky. Stálé parametry by měly být při výběru izolačního materiálu limitujícím faktorem.

Čtěte více

Dokonalá těsnost

Stříkaná pěnová izolace představuje dokonalou vzduchovou a zvukovou izolaci. Během chladného období udržuje v objektu teplý/ohřátý vzduch a v průběhu období letního šetří náklady spojené s klimatizací objektu. Stříkaná pěnová izolace dokonale utěsní i všechna těžce dostupná místa, která by v případě použití jiných izolačních materiálů představovala prostory, kudy uniká teplo. Stříkaná izolace dokonale těsní, přilne ke všem typům povrchů a dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu.

Čtěte více

Zdravé bydlení

Stříkaná pěnová izolace významným způsobem napomáhá zdravému bydlení a její aplikaci ocení zejména jedinci s dýchacími problémy a alergiemi. V jejím rámci se nevytváří prostor pro pohyb a množení mikroorganismů vytvářejících nezdravé životní prostředí. Díky neměnným parametrům a stálým vlastnostem je kvalita izolace v kontextu zdraví rovněž dlouhodobě neměnná. Každý kdo má zkušenost s demontáží starší izolace např. ze skelné či minerální vaty tyto jedinečné vlastnosti jistě ocení.

Čtěte více
 

(C) Inteizol 2012
Všechna práva vyhrazena